Tiến độ xây dựng chung cư HP Landmark Tower

Hiện tại dự án  HP Landmark Tower đã hoàn thành và bàn giao căn hộ cho khách hàng vào ngày 4/11/2015


Phòng Bán Hàng Hải Đăng City


Quản Lý Dự Án | Nguyễn Đức Tiến
Hotline 1: 09369696969
Hotline 2: 0946666666
Email: quanlyduan136@gmail.com
Website:www.chungcuhplandmark.com